ดีดี เทค
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

การเลือกใช้ชนิด Inverter ให้เหมาะสมกับการใช้งานและงบประมาณ


การเลือกใช้ชนิด Inverter ให้เหมาะสมกับการใช้งานและงบประมาณ

การเลือกใช้ชนิด Inverter ให้เหมาะสมกับการใช้งานและงบประมาณ

มีลูกค้าถามถึงสินค้า inverter เพื่อที่จะเอามาใช้กับระบบพลังงานแสงอาทิตย์กันมาก แต่ดูเหมือนทุกท่านจะยึดงบประมาณเป็นที่ตั้งในการเลือก ทำให้ดีดีเทคอยากแบ่งปันข้อมูลถึงคุณลักษณะที่มีผลต่อราคาให้ลูกค้าทราบกันครับ