ดีดี เทค
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

ข่าวสารแวดวงพลังงาน


ข่าวสารแวดวงพลังงาน

ข่าวสารแวดวงพลังงาน

 

 

 การรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ประเภทบ้านอยู่อาศัย

http://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/Law/LawDetail.aspx?sectionID=1&CatId=1&SubId=27&rid=329&muid=24&prid=25
 


 ข้อชี้แจงระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับผู้ที่ยื่นขอขายไฟฟ้าไว้ในระบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) เดิม พ.ศ. 2557

http://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/Law/LawDetail.aspx?sectionID=1&CatId=1&SubId=27&rid=330&muid=24&prid=25
 

 

 ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

http://webkc.dede.go.th/testmax/