ดีดี เทค
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

บริษัท คาลโซนิค คันเซ (ประเทศไทย) จำกัด


บริษัท คาลโซนิค คันเซ (ประเทศไทย) จำกัด

ผลงานการติดตั้งโคมไฟถนน LED ระบบโซล่าเซลล์ (SOLAR LED STREET LIGHT) @บริษัท คาลโซนิค คันเซ (ประเทศไทย) จำกัด (Calsonic Kansei (Thailand) Co., Ltd)

 

บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท คาลโซนิค คันเซ (ประเทศไทย) จำกัด (Calsonic Kansei (Thailand) Co., Ltd) ให้เป็นผู้ติดตั้งโคมไฟถนน LED ระบบโซล่าเซลล์ (SOLAR LED STREET LIGHT)