ดีดี เทค
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

บริษัท คาลโซนิค คันเซ (ประเทศไทย) จำกัด


บริษัท คาลโซนิค คันเซ (ประเทศไทย) จำกัด

ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY) @บริษัท คาลโซนิค คันเซ (ประเทศไทย) จำกัด Calsonic Kansei (Thailand) Co., Ltd.

 

บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท คาลโซนิค คันเซ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์ ให้เป็นผู้ติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED High Bay) ส่องสว่างสำหรับติดตั้งพื้นที่ภายในโรงงาน โกดังสินค้า และพื้นที่รับ - ส่งสินค้า โคมไฮเบย์LED ทั้งสิ้นกว่า 177 โคม โดยบ่งออกเป็น โคมไฮเบย์ LED ขนาด 100w จำนวนทั้งสิ้น 42 โคม, โคมไฮเบย์ LED ขนาด 120w จำนวนทั้งสิ้น 135 โคม และหลอดไฟ LED รุ่น T8 (LED Tube T8) ขนาด 18W จำนวนทั้งสิ้น 230 หลอด ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ

 

ภาพรวมการทำงานของทีมงาน SL LED

พื้นที่การติดตั้งหลอดไฟ LED T8 ภายในโรงงาน

ใหม่ หลอดไฟ LED รุ่น T8 (LED TUBE T8) ขนาด 18W 230 หลอด

เดิม หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent) ขนาด 36W 230 หลอด


หลอดไฟ LED รุ่น T8 ขนาด 18w รวม driver

แล้วกินไฟเพียง 18.23 W เท่านั้น

หลอดฟูลออเรสเซนต์ ขนาด 36W

เมื่อรวมบัลลาสต์แล้ว กินไฟกว่า 48W