ดีดี เทค
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

บริษัท คิงบอร์ด ลามิเนต แมนนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด


บริษัท คิงบอร์ด ลามิเนต แมนนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

ผลงานการติดตั้งโคมไฟถนน LED (LED STREET LIGHT) @บริษัท คิงบอร์ด ลามิเนต แมนนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

 

บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท คิงบอร์ด ลามิเนต แมนนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ให้ติดตั้ง LED Streetlight ขนาด 200W เพิ่มเติมหลังจากติดไปแล้วบางส่วน แล้วเสร็จเมื่อเดือน พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา