ดีดี เทค
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

บริษัท คิริว (ประเทศไทย) จำกัด


บริษัท คิริว (ประเทศไทย) จำกัด

ผลงานการติดตั้งโคมไฟถนน LED แบบโซล่าเซลล์ (Solar LED STREET LIGHT) @บริษัท คิริว (ประเทศไทย) จำกัด Kiriu (Thailand) Co., LTD

 

บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท คิริว (ประเทศไทย) จำกัด Kiriu (Thailand) Co., LTD ให้เป็นผู้ติดตั้งโคมไฟถนน LED แบบโซล่าเซลล์ (Solar LED STREET LIGHT) ขนาดโคมไฟถนน LED 70W ใช้แผงโซล่าร์เซลล์ขนาด 250W แบตเตอร์รี่ขนาด 120AH จำนวน 2 ลูก