ดีดี เทค
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

บริษัท จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จำกัด


บริษัท จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จำกัด

ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY) และโคมฟลัชไลท์ LED (LED FLOOD LIGHT) @บริษัท จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จำกัด

 

บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จำกัด (GAC THORESEN LOGISTICS LTD) ให้เป็นผู้ติดตั้ง โคมแอลอีดีไฮเบย์ LED Highbay ขนาด 150W ที่คลังสินค้าพร้อมทั้ง โคมฟลัดไลท์ LED Floodlight ขนาด 200Wส่องลานอเนกประสงค์ และโคมไฟถนน LED Streetlight ขนาด 100W ส่องถนนรอบโรงงาน

 

การออกแบบแสงสว่าง เพื่อคำนวณหารุ่นโคมไฟที่เหมาะสมโดยทีมวิศวกรของบริษัท เซเครทไลท์ฯ ( SL LED)


โคมแอลอีดีไฮเบย์ LED Highbay

ขนาด 150W SL-HBMP150

ใช้ Nichia LED ความสว่างสูง

โคมฟลัดไลท์ LED Floodlight

ขนาด 200W SL-FLMP200

ใช้ Nichia LED ความสว่างสูง

โคมไฟถนน LED Streetlight

ขนาด 100W SL-STLMP100

ใช้ Nichia LED ความสว่างสูง


ทีมงาน SL ติดตั้งโคมแอลอีดีไฮเบย์

ทีมงานติดตั้ง SL มืออาชีพ ผ่านมาตรฐานสากล


โคมแอลอีดีไฮเบย์ 150W หลังติดตั้งเสร็จ

การทำงานของทีมติดตั้งบริษัทฯ เซเครทไลท์


การติดตั้งโคมไฟแอลอีดี ไฮเบย์ ขนาด 150 วัตต์

การติดตั้งโคมไฟแอลอีดี ไฮเบย์ ขนาด 150 วัตต์


แสงสว่างก่อนเปลี่ยนเป็นโคมแอลอีดี

ความสว่างและ

ทัศนวิสัยค่อนข้างมืด

แสงสว่างหลังเปลี่ยนเป็นโคมแอลอีดี

ความสว่างและความปลอดภัย

ในการปฎิบัติงานเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

แสงสว่างหลังเปลี่ยนเป็นโคมแอลอีดี

ความสว่างและความปลอดภัย

ในการปฎิบัติงานเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด


ความสว่างที่วัดได้หลังติดตั้งโคมแอลอีดีไฮเบย์ 150W ของ เซเครทไลท์ฯ


ความสว่าง LUX ที่วัดได้ มีค่ามากกว่าที่ออกแบบไว้จาก Dialux simulation


ภาพการทำงานติดตั้งเดินสาย ร้อยท่อของทีมงาน SL ในส่วนโคมภายนอก ไฟถนน LED Streetlight และไฟฟลัดไลท์ LED Floodlight


LED Floodlight 200W ใช้ Nichia LED


การทำงานติดตั้ง LED Floodlight 200W


ภาพโคมไฟฟลัดไลท์ LED Floodlight 200W หลังติดตั้งเสร็จ