ดีดี เทค
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

บริษัท ดีไอซี กราฟฟิค (ประเทศไทย) จํากัด


บริษัท ดีไอซี กราฟฟิค (ประเทศไทย) จํากัด

ผลงานการติดตั้งโคมไฟกันระเบิด LED (LED EXPLOSION PROOF) @บริษัท ดีไอซี กราฟฟิค (ประเทศไทย) จํากัด Dic Graphics (Thailand) Co., LTD

 

บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจบริษัทดีไอซี กราฟฟิค (ประเทศไทย) จํากัด (Dic Graphics (Thailand) Co., LTD) ผู้ผลิตหมึกพิมพ์และผงหมึก ให้เป็นผู้ติดตั้งโคมไฟกันระเบิด รุ่น LED Explosion proof ขนาด 120W ความสว่าง 16000 lm จำนวนทั้งสิ้นกว่า 45 โคม ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ

 

ลักษณะพื้นที่หน้างาน เก็บสารเคมีไวไฟที่ใช้สำหรับผลิตหมึกงานพิมพ์


ทีมงานติดตั้งโคมไฟแอลอีดี มืออาชีพ ของ SL LED


โคมไฟแอลอีดีกันระเบิด LED Explosion Proof 120W ใช้แทน โคมขนาด 400W เดิม ประหยัดไฟได้กว่า 70%


ภาพหลังติดตั้งโคมไฟกันระเบิด LED Explosion Proof พื้นที่เก็บสารไวไฟ


ภาพหลังติดตั้งโคมไฟกันระเบิด LED Explosion Proof เรียบร้อยแล้ว