ดีดี เทค
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด (โรงงานบ้านโป่ง)


บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด (โรงงานบ้านโป่ง)

ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY) @SCG บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด (โรงงานบ้านโป่ง)

 

บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด โรงงานบ้านโป่ง ให้เป็นผู้ติดตั้ง LED Highbay จำนวนทั้งสิ้น 543 โคม ที่อาคาร TPC Building of PM4 & PM5