ดีดี เทค
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

บริษัท มาห์เล สยาม ฟิลเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด


บริษัท มาห์เล สยาม ฟิลเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

ผลงานการติดตั้งหลอดไฟ LED T8 (LED TUBE T8) @บริษัท มาห์เล สยาม ฟิลเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

 

บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท มาห์เล สยาม ฟิลเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ให้เป็นผู้ติดตั้ง หลอดไฟแอลอีดี (LED Tube) จำนวนทั้งสิ้น 1,331 หลอด