ดีดี เทค
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส สตีล จำกัด (มหาชน)


บริษัท เอ็ม.ซี.เอส สตีล จำกัด (มหาชน)

ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY) @บริษัท เอ็ม.ซี.เอส สตีล จำกัด (มหาชน)

 

บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท เอ็ม.ซี.เอส สตีล จำกัด (มหาชน) ให้เป็นผู้ติดตั้ง โคมไฮเบย์ LED (LED Highbay) จำนวนทั้งสิ้น 336 ชุด