ดีดี เทค
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY) @บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 

บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลือกใช้ โคมไฮเบย์ LED จำนวน 25 โคม ในส่วน mould shop โรงงาน 2 ส่งมอบสินค้า