ดีดี เทค
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

@บริษัท โชนัน ยูนิเทค (ประเทศไทย) จำกัด


@บริษัท โชนัน ยูนิเทค (ประเทศไทย) จำกัด

ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY) @บริษัท โชนัน ยูนิเทค (ประเทศไทย) จำกัด

 

บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท โชนัน ยูนิเทค (ประเทศไทย) จำกัด (SUTT) ให้ติดตั้งโคมไฮเบย์ LED จำนวนทั้งสิ้น 332 โคม