ดีดี เทค
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (โรงงานปทุมธานี)


บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (โรงงานปทุมธานี)

ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY) @บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (โรงงานปทุมธานี)

 

ริษัท เซเครทไลท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (โรงงานปทุมธานี) ให้เป็นผู้ติดตั้งโคมไฟ LED Highbay ขนาด 120W รุ่น MasterPro ณ. บริเวณโกดังเก็บสินค้า (Loading area)