ดีดี เทค
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (โรงงานรังสิต)


บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (โรงงานรังสิต)

ผลงานการติดตั้งโคมฟลัชไลท์ LED (LED FLOOD LIGHT) @บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (โรงงานรังสิต)

 

บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (โรงงานรังสิต) ให้เป็นผู้ติดตั้งโคมไฟ LED Floodlight ณ. บริเวณสายพานการผลิต ซึ่งเป็นจุดที่มีการใช้งานอย่างต่อเนื่องและแสงสว่างจากโคมไฮเบย์ที่ติดตั้งอยู่แล้วไม่เพียงพอ ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน การติดตั้งโคม LED Floodlight เสริมบริเวณสายพานลำเลียงสินค้าครั้งนี้ช่วยให้เกิดความปลอดภัยเพิ่มขึ้น ปัองกันอุบัติเหตุที่อ้างเกิดขึ้นได้