ดีดี เทค
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

บริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (รังสิตคลอง 13)


บริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (รังสิตคลอง 13)

ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY) @บริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (รังสิตคลอง 13) Thainamthip Manufacturing Co., Ltd (Rungsit)

 

บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (รังสิต คลอง 13) Thainamthip Manufacturing Co., Ltd (Rungsit) ให้เป็นผู้ปรับปรุงระบบแสงสว่าง เปลี่ยน โคมไฮเบย์ LED เดิมที่ใช้หลอด HID ขนาด 400W เป็น โคมไฮเบย์ LED ขนาด 120W ซึ่งสามารถประหยัดไฟได้กว่า 70% และยังให้แสงสว่างที่มากกว่าเดิม ที่ห้อง water treatment