ดีดี เทค
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

@บริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (โคราช)


@บริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (โคราช)

ผลงานการติดตั้งโคมไฟถนน LED (LED STREET LIGHT) @บริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (โคราช) (Thainamthip Manufacturing Co., Ltd (Korat))

 

บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (โคราช) Thainamthip Manufacturing Co., Ltd (Korat) ให้เป็นผู้ติดตั้งโคมไฟถนน LED (LED STREET LIGHT) ขนาด 35W เพื่อเป็นการทดลองแสง

การติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดี ขนาด 35 วัตต์ แทนหลอด HID 150 วัตต์เดิมที่โรงงาน ไทยน้ำทิพย์ฯ (โคราช)