ดีดี เทค
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

บริษัท ไทย เมอิระ จำกัด Thai Meira Co., LTD


บริษัท ไทย เมอิระ จำกัด Thai Meira Co., LTD

ผลงานการติดตั้งโคมไฟถนน LED ระบบโซล่าเซลล์ (SOLAR LED STREET LIGHT) @บริษัท ไทย เมอิระ จำกัด Thai Meira Co., LTD

 

บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ไทย เมอิระ จำกัด Thai Meira Co., LTD ให้เป็นผู้ติดตั้งโคมไฟถนน LED แบบโซล่าเซลล์ (Solar LED Street light) ขนาดโคมไฟถนนLED 30W โดยใช้แผงโซล่าร์ขนาด 120W แบตเตอร์รี่ขนาด 100AH จำนวนทั้งสิ้น 30 ชุด บริเวณรอบโรงงาน ตั้งอยู่ที่ สยามอีสเทิสวนอุตสาหกรรม