ดีดี เทค
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

บ. คิริว (ประเทศไทย)


บ. คิริว (ประเทศไทย)

ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY) @บริษัท คิริว (ประเทศไทย)

 

ให้เป็นผู้ติดตั้ง หลอดไฟ LED T8 ออฟฟิศสำนักงาน หลังได้พบสัดส่วนการประหยัดพลังงานจากการเปลี่ยนโคมไฟไฮเบย์ LED เป็นที่น่าประทับใจ