ดีดี เทค
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

บ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด


บ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY) @บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TOA Paint Thailand Co., Ltd.)

 

บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด (SL) ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TOA) ผู้นำนวัตกรรมสีที่ครองตลาดเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมสีและผลิตภัณฑ์เคลือบผิว ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ทำการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY) ในพื้นที่คลังสินค้าและส่วนเชื่อมทางเดินระหว่างโรงงาน ในโครงการนี้ประกอบไปด้วยการเปลี่ยนโคมไฟไฮเบย์เดิม (HID High bay) เป็น โคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY) (130 ลูเมนต่อวัตต์) จำนวนทั้งสิ้น 306 โคม

- โคมไฮเบย์ LED 100W ความสว่าง 13000 ลูเมน SL-HBMP100 จำนวน 40 โคม

- โคมไฮเบย์ LED 120W ความสว่าง 15600 ลูเมน SL-HBMP120 จำนวน 266 โคม

 

ไฮไลท์ของโครงการนี้คือ ความสว่างที่เพิ่มขึ้น สภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยตามมาตรฐานกรมอาชีวอนามัย ความสว่างโดยเฉลี่ยนต่อพื้นที่อยู่ที่มากกว่า 200 ลักซ์ ผลการประหยัดพลังงานกว่า 60%

 

จากโครงการนี้ได้ตอกย้ำความเชี่ยวชาญในการออกแบบแสงและการติดตั้งงานคลังสินค้าของ SL เป็นอย่างดี โดยเฉพาะคังสินค้าที่มีลักษณะเป็นชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรมภายในโรงงาน เชลฟ์หรือแร็ควางสินค้า (shelf/rack) อีกหนึ่งโครงการคุณภาพมาตรฐานระดับสากลโดยทีมงาน SL LED


โคมไฮเบย์ LED 120W เปลี่ยนแทนโคมไฮเบย์ HIDการทำงานติดตั้งโคมไฮเบย์ LED ระหว่างชั้นวางสินค้าซึ่งมีพื้นที่แคบและสูง โดยใช้รถ X-Life


การทำงานติดตั้งโคมไฮเบย์ LED ระหว่างชั้นวางสินค้า โดยรถ X-Life

การทำงานติดตั้งโคมไฮเบย์ LED ระหว่างชั้นวางสินค้า โดยรถ X-Life

การทำงานติดตั้งโคมไฮเบย์ LED บนที่สูง โดยรถ X-Life

รถ X-Life มาตฐานความปลอดภัยที่ทาง SL นำมาใช้งานในครั้งนี้


ภาพเปรียบเทียบ แสงสว่างก่อน-หลังการปรับปรุงแสงสว่างในพื้นที่คลังสินค้า


ก่อนเปลี่ยนเป็นโคมไฮเบย์ LED


หลังเปลี่ยนจากโคมไฮเบย์ HID แบบเดิม มาเป็นโคมไฮเบย์ LED