ดีดี เทค
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

บ. บางกอกโคมัตสุ จำกัด


บ. บางกอกโคมัตสุ จำกัด

ผลงานการติดตั้งโคมไฟถนน LED (LED STREET LIGHT) @บริษัท บางกอกโคมัตสุ จำกัด (Bangkok Komatsu Co., Ltd.)

 

บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด (SL) ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท บางกอกโคมัตสุ จำกัด (BKC) ผู้ผลิตและประกอบรถขุดตักไฮดรอลิค ยี่ห้อ “KOMATSU” สำหรับจำหน่ายทั้งใน และต่างประเทศ ตั้งอยู่ที่ อมตะนคร ในโครงการนี้ประกอบไปด้วยการเปลี่ยนโคมไฟถนน HID (HID STREET LIGHT) เป็นโคมไฟถนน LED (LED STREET LIGHT) จำนวนทั้งสิ้น 117 โคม

- โคมไฟถนน LED ขนาด 100W รุ่น SL-STM100 จำนวน 117 โคม

ไฮไลท์ของโครงการนี้คือ ความสว่างที่เพิ่มขึ้น สภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยตามมาตรฐานกรมอาชีวอนามัย ประหยัดพลังงานมากกว่าเดิม


โคมไฟถนน LED 100W (LED STREET LIGHT) เปลี่ยนแทนโคมไฟถนน HIDการทำงานติดตั้งโคมไฟถนน LED บริเวณรอบ ๆ โรงงาน


การทำงานติดตั้งโคมโคมไฟถนน LED โดยรถ Boom-Life

การทำงานติดตั้งโคมโคมไฟถนน LED โดยรถ Boom-Life

การทำงานติดตั้งโคมโคมไฟถนน LED โดยรถ Boom-Life


ผลงานการติดตั้งโคมไฟถนน LED 100W (LED STREET LIGHT) บริเวณพื้นที่รอบ ๆ โรงงาน