ดีดี เทค
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

บ. ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด


บ. ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด

ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY) @บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด โรงงานราชบุรี Thai Paper Co., Ltd. (SCG)

 

บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด โรงงานราชบุรี - Thai Paper Co., Ltd (SCG) ให้เป็นผู้ติดตั้ง โคมไฮเบย์ LED จำนวนทั้งสิ้น 261 โคม ภายในอาคารโรงผลิตกระดาษ 1, 2 แทนโคม Metal Halide 400W แบบเดิม เมื่อเดือน พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา

โดยโครงการนี้ สามารถประหยัดค่าพลังงานได้กว่า 75% จากเดิม อีกทั้งยังได้ค่าความสว่างมากกว่าเดิมอีกด้วย ถือเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงอีกโครงการหนึ่ง