ดีดี เทค
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

บ. เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด


บ. เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด

ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY) @บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน)

 

SL ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน) ให้ทำการเปลี่ยนโคม LED Highbay ต่อเนื่องจากโครงการที่แล้ว ในโครงการ 2 นี้ ทำการติดตั้งโคม LED Highbay ไปทั้งสิ้นอีกกว่า 190 โคม โดยการติดตั้งแล้วเสร็จเมื่อต้นเดือน เมษายน 2559 ที่ผ่านมา