ดีดี เทค
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

บ. ไทยโตเคนเทอร์โม จำกัด


บ. ไทยโตเคนเทอร์โม จำกัด

ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY) @บริษัท ไทยโตเคนเทอร์โม จำกัด

 

บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ไทยโตเคนเทอร์โม จำกัด ให้เป็นผู้ติดตั้ง LED Highbay จำนวน 47 โคม ในส่วนโรงผลิต 1 และโรงผลิต 3 เพื่อเป็นโครงการนำร่องในการประหยัดพลังงาน แล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา