ดีดี เทค
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

บ. ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จำกัด


บ. ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จำกัด

ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY), โคมไฟถนน LED (LED STREET LIGHT), ไฟดาวไลท์ LED (LED DOWN LIGHT) @บริษัท ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จำกัด (WDS) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ AIS

 

บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด (SL) ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จำกัด (WDS) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ AIS ให้ทำการปรับปรุงแสงสว่างคลังสินค้า ในโครงการนี้ประกอบไปด้วยการเปลี่ยนโคมไฟไฮเบย์เดิม (HID HIGH BAY) เป็น โคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY) (130ลูเมนต่อวัตต์) จำนวนทั้งสิ้น 71 โคม โคมไฟถนน LED (LED STREET LIGHT) 5 โคม และไฟดาวไลท์ LED (LED DOWN LIGHT) บริเวณโถงรับรองด้านหน้าบริษัทฯ จำนวน 19 โคม

- โคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY) รุ่น 100W ความสว่าง 13000 ลูเมน SL-HBMP100 จำนวน 66 โคม

- โคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY) รุ่น 150W ความสว่าง 19,500 ลูเมน SL-HBMP150 จำนวน 5 โคม

- โคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY) รุ่น 70W ความสว่าง 9100 ลูเมน SL-STM70 จำนวน 5 โคม

- ดาวน์ไลท์ LED (LED DOWN LIGHT) รุ่น 35W ความสว่าง 3450 ลูเมน SL-DL35 จำนวน 19 โคม

 

ไฮไลท์ของโครงการนี้คือ ทาง SL ได้ช่วยลูกค้าจัดระบบไฟของคลังสินค้าใหม่หมด ให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งานปัจจุบันหลังจากที่คลังสินค้าได้มีการปรับเปลี่ยนการใช้งาน ของพื้นที่ ทำให้ระบบไฟที่เดินอยู่เดิมไม่สอดคล้องกับการใช้งาน เช่น การเปิด-ปิดโคมไฮเบย์ LED ไม่สอดคล้องกับชั้นวางสินค้า ตำแหน่งติดตั้งโคมไฮเบย์ LED ไม่พอดีกับช่องทางเดิน หรือ ชั้นวางสินค้า ทำให้แสงสว่างที่ได้รับไม่เกิดประโยชน์สูงสุด หลังจากที่ SL เราได้ทำงานร่วมกับลูกค้าและได้จัดเรียงทั้งระบบเซอร์กิตไฟใหม่และตำแหน่งติดตั้งโคมไฮเบย์ LEDใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพหน้างาน ทำให้ได้แสงสว่างที่เพิ่มขึ้น และสะดวกต่อการใช้งานเป็นอย่างยิ่ง


โคมไฮเบย์ LED แบบ UFO เปลี่ยนแทนโคมไฮเบย์ HID


โคมไฮเบย์ LED

โคมไฮเบย์ HID


การทำงานของทีมติดตั้ง SL LED


การติดตั้งดาวน์ไลท์ LED (LED DOWN LIGHT)

การติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY)

การติดตั้งโคมไฟถนน LED (LED STREET LIGHT)


ภาพเปรียบเทียบ แสงสว่างก่อน-หลังการปรับปรุงแสงสว่างในพื้นที่คลังสินค้า


ก่อนเปลี่ยนเป็นไฟ LED

หลังเปลี่ยนเป็นไฟ LED


โคมไฮเบย์HID แบบเดิม

โคมไฮเบย์ LED


ไฟดาวน์ไลท์แบบเดิม

ไฟดาวน์ไลท์ LED

ลักษณะการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED ที่ทีมออกแบบเลือกใช้

จากโครงการนี้ได้แสดงให้เห็นว่า SL เรา ไม่เพียงแต่เชี่ยวชาญในการออกแบบแสงเท่านั้น ทีมงานติดตั้งงของ SL เรายังมีความชำนาญในการทำงานติดตั้งและยืดหยุ่นตามความต้องการของลูกค้าอีกด้วย

เรียกหา LED คุณภาพ เรียกหาทีมงานติดตั้งโคมไฟที่มีความชำนาญ เรียกหา SL LED