ดีดี เทค
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

หลอด LED @SSL Manufacturing (Thailand)., Ltd


หลอด LED @SSL Manufacturing (Thailand)., Ltd

ผลงานการติดตั้งหลอดไฟ LED T8 (LED TUBE T8) @SSL Manufacturing (Thailand)., Ltd

 

บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก SSL Manufacturing (Thailand)., Ltd ให้เป็นผู้ติดตั้งหลอดไฟ LED Tube 18W ภายในโรงงาน แทน Fluorescent 36W แบบเดิม เมื่อเดือน ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา