ดีดี เทค
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

แผนที่ศักยภาพพลังงานแสง


แผนที่ศักยภาพพลังงานแสง

แผนที่ศักยภาพพลังงานแสง

อยากทราบจังหวัดใดมีความเข้มแสงที่เหมาะสมกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์มากกว่ากัน