ดีดี เทค
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

โรงพยาบาลกรุงเทพตราด


โรงพยาบาลกรุงเทพตราด

ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY) และโคมไฟถนน LED (LED STREET LIGHT) @โรงพยาบาลกรุงเทพตราด (Bangkok Hospital Trat)

 

บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด (SL) ได้รับความไว้วางใจจาก โรงพยาบาลกรุงเทพตราด โรงพยาบาลลชั้นนำในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ให้ทำการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED และโคมไฟถนน LED (LED STREET LIGHT) ไฮไลท์ของโครงการนี้คือ ทาง SL ได้ทำการออกแบบลักษณะการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED ให้เข้ากับฝ้าเดิมของโรงพยาบาล เพื่อความสวยงาม

- โคมไฮเบย์ LED ขนาด 100w รุ่น SL-HBMP100 จำนวน 18 โคม

- โคมไฟถนน LED ขนาด 120W รุ่น SL-STM120 จำนวน 11 โคม


โคมไฮเบย์ LED 100W เปลี่ยนแทนโคมไฮเบย์ HID


โคมไฮเบย์ LED 100W

โคมไฮเบย์ HID


การทำงานติดตั้งโคมไฮเบย์ LED เข้ากับฝ้าเดิมของโรงพยาบาล


การทำงานติดตั้งโคมไฟถนน LED บริเวณรอบ ๆ โรงพยาบาล


ภาพก่อน-หลังการเปลี่ยนโคมไฮเบย์ HID เป็น โคมไฮเบย์ LED ให้เข้ากับฝ้าเดิมของโรงพยาบาลผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY) และโคมไฟถนน LED (LED STREET LIGHT)


เรียกหา แอลอีดีคุณภาพ เรียกหาทีมงานติดตั้งโคมไฟที่มีความชำนาญ เรียกหา SL LED