ดีดี เทค
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

#1 บริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ปทุมธานี)


#1 บริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ปทุมธานี)

ผลงานการติดตั้งหลอดไฟ LED T8 (LED TUBE T8) @บริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ปทุมธานี) Thainamthip Manufacturing Co., Ltd (Patum Thani)

 

บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ปทุมธานี) Thainamthip Manufacturing Co., Ltd (Patum Thaini) ให้เป็นผู้ติดตั้งระบบแสงสว่าง ณ. ห้อง Retaintion PET9 LED ประกอบไปด้วยโคมปีกสะท้อนแสง 2x18W และหลอดไฟ LED Tube T8 ขนาด 18W ความสว่าง 2400 ลูเมน