ดีดี เทค
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

#2 บริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ปทุมธานี)


#2 บริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ปทุมธานี)

ผลงานการติดตั้งหลอดไฟ LED T8 (LED TUBE T8) @บริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ปทุมธานี) Thainamthip Manufacturing Co., Ltd (Patum Thani)

 

บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ปทุมธานี) Thainamthip Manufacturing Co., Ltd (Patum Thaini) ให้เป็นผู้ปรับปรุงระบบแสงสว่าง ณ. บริเวณโถงออฟฟิศสำนักงานและไฟส่องสว่างภายนอกอาคาร