ดีดี เทค
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

#3 @SSL Manufacturing (Thailand) Co., Ltd


#3 @SSL Manufacturing (Thailand) Co., Ltd

ผลงานการติดตั้งโคมไฟถนน LED ระบบโซล่าเซลล์ (SOLAR LED STREET LIGHT) @SSL Manufacturing (Thailand) Co., Ltd

 

บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก SSL Manufacturing (Thailand) Ltd ให้เป็นผู้ติดตั้ง Solar - LED lighting สำหรับส่องสว่างรั้วโรงงาน เพื่อเป็นโปรเจคนำร่อง

การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เป็นไฟส่องสว่างรั้วโรงงาน ถือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินสายไฟ และเป็นการใช้พลังงานงานธรมมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โครงการนี้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี และทาง SSL จะนำไปขยายผลต่อไปภายในปี 2556 ใน 1 ชุด ประกอบไปด้วย

- LED E27 power consumption : 5W

- Mono Crystalline Silicon Solar : 20W

- Sealed Lead acid battery : 21 Ah

- Solar Charge Controller : 10A

- Water proof box