ดีดี เทค
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

#4 @SSL Manufacturing (Thailand) Ltd.


#4 @SSL Manufacturing (Thailand) Ltd.

ผลงานการติดตั้งหลอดไฟ LED T8 (LED TUBE T8) @SSL Manufacturing (Thailand) Ltd

 

บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก SSL Manufacturing (Thailand) Ltd ให้เป็นผู้ติดตั้ง LED Tube 18W ภายในโรงงาน แทน Fluorescent 36W แบบเดิม