ดีดี เทค
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

@Carpets Inter (Thailand) Co., Ltd


@Carpets Inter (Thailand) Co., Ltd

ผลงานการติดตั้งระบบ Wind-Solar Hybrid Energy for LED Lighting (Grid Connected) @Carpets Inter (Thailand) Co., Ltd

 

บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก Carpets Inter Co., Ltd ให้เป็นผู้ติดตั้งระบบ Wind-Solar Hybrid Energy for LED Lighting (Grid Connected) โดยกังหันลมมีขนาด 500 วัตต์ เสาสูง 12 เมตร โซล่าร์แบบ Poly Crystalline Silicon ขนาด 225W จำนวน 4 แผง พลังการผลิตรวมได้ 1,400 kW ระบบ grid connected โดยเลือกใช้ SMA Inverter จาก Germany : Sunny Boy 1,200 & Windy Boy 1,100