ดีดี เทค
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

@KIA Ceramics PT. Keramika Indonesia Assosiasi Tbk


@KIA Ceramics PT. Keramika Indonesia Assosiasi Tbk

ผลงานการติดตั้งโคมไฟถนน LED (LED STREET LIGHT) @KIA Ceramics" PT. Keramika Indonesia Assosiasi Tbk

 

บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก "KIA Ceramics" PT. Keramika Indonesia Assosiasi Tbk - Indonesia (member of SCG Group) เลือกใช้ LED Streetlight 30W และ 60W จำนวนทั้งส จำนวนทั้งสิ้น 204 โคม