ดีดี เทค
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

@Kohler (Thailand) Public Co., Ltd


@Kohler (Thailand) Public Co., Ltd

ผลงานการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ (Solar Energy LED Lighting for Green Park) @Kohler (Thailand) Public Co., Ltd

 

บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก Kohler (Thailand) Public Co., Ltd ให้เป็นผู้ติดตั้งระบบ Solar 900 W for AC LED Lighting (Stand Alone จ่ายไฟเป็นกระแส AC220V)

โดยเลือกใช้แผงโซลาร์ขนาด 225W ของ Q-Cell จำนวน 4 แผง, Outbck inverter รุ่น 1400w, Solar charger ขนาด 40A แบตเตอรี่ ขนาด 125Ah จำนวน 4 ลูก สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เฉลี่ย 2000 W ต่อวัน เพื่อใช้จ่ายไฟให้กับ LED สำหรับสวนหย่อม ที่มีหลอด LED 5W จำนวน 25 หลอด, หลอด LED tube 18W 4 หลอด สามารถเปิดไฟได้นานกว่า 10 ช.ม/วัน