ดีดี เทค
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

@Kohler PLC


@Kohler PLC

ผลงานการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ (Solar Energy LED Lighting) @Kohler PLC

 

บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก Kohler (Thailand) Public Co., Ltd ให้เป็นผู้ติดตั้งระบบ Solar 900 W for LED Lighting (Stand Alone)

โดยเลือกใช้แผงโซลาร์ขนาด 225W ของ Q-Cell จำนวน 4 แผง solar charger ขนาด 40A แบตเตอรี่ ขนาด 125Ah จำนวน 4 ลูก สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เฉลี่ย 2000W ต่อวัน เพื่อใช้จ่ายไฟให้กับ LED Floodlight จำนวน 90W 2 โคม และ 20W 2 โคม สามารถเปิดไฟได้ประมาณ 7-8 ชม./วัน