ดีดี เทค
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

@Kohler saraburi


@Kohler saraburi

ผลงานการติดตั้งโคมไฟถนน LED (LED STREET LIGHT) @Kohler saraburi

 

บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก Kohler ให้เป็นผู้ติดตั้ง LED Streetlight จำนวน 48 โคม บริเวณถนนรอบโรงงาน ที่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา

LED Streetlight ที่ติดตั้งประกอบไปด้วย

- LED Streetlight 180W * 26 pcs

- LED Streetlight 100W * 7 pcs

- LED Streetlight 40W * 15 pcs