ดีดี เทค
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

LED หลอดประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องแช่แข็ง


LED หลอดประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องแช่แข็ง

LED หลอดประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องแช่แข็ง (LED Lighting for Freezer Case)

เป็นที่ยอมรับกันดีอยู่แล้วว่า LED จะทำงานได้ดีกว่าในสภาวะอุณหภูมิต่ำและ LED ก็เป็นแหล่งกำเนิดแสง (Light Source)ที่ไม่แผ่คลื่นความร้อนเหมือนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แบบเดิม ทำให้การนำหลอด LED มาใช้งานกับเครื่องแช่เย็น แช่แข็งทั้งหลายกำลังได้รับความนิยมกันเป็นอย่างมากในต่างประเทศ การที่หลอด LED ไม่แผ่คลื่นความร้อนนั้นยังสามารถช่วยยืดอายุของสินค้าในตู้แช่และช่วยลดความสูญเสียของสินค้าที่เน่าเสียง่ายอีกด้วย LED จะช่วยประหยัดพลังงาน ลดค่าไฟของตู้แช่ จากการที่ตู้แช่ไม่ต้องทำงานเพิ่มเพื่อชดเชยความร้อนที่ถูกปล่อยออกมาจากหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเดิม

หลอด LED ให้ความสว่างที่มรเสถียรภาพและสม่ำเสมอแม้ในช่วงอุณหภูมิต่ำ LED เป็นไฟที่สามารถเปิด-ปิด ได้ทันทีไม่มีการกระชากของไฟเหมือนหลอดฟลูออเรสเซนต์ ผู้ใช้งาน LED ยังสามารถเพิ่มฟังค์ชั่นรี่แสง (Dimmable) หรือตัวควบคุมการเปิด-ปิดไฟได้ตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์หลอด LED ของ DD-Tech นั้น ได้รับการเลือกสรรจากโรงงานผู้ผลิตที่ได้มาตรฐาน ผ่านการทดสอบและเยี่ยมชมโรงงานผู้ผลิตแล้วว่าได้มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ทนทาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลอ้างอิง

Demonstration Assessment of Light-Emitting Diode (LED) Freezer Case Lighting

Final Report prepared in support of the U.S. DOE Solid State Lighting

Technology Demonstration GATEWAY Program