ดีดี เทค
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

LED Retrofit


LED Retrofit

โคม LED Retrofit

เหมาะสำหรับการดัดแปลงโคมเดิมมาใช้เป็นหลอดประหยัดพลังงาน LED

สอบถาม
โคม LED Wall Pack CREE + Meanwell Driver

เหมาะสำหรับการดัดแปลงโคมเดิมมาใช้เป็นหลอดประหยัดพลังงาน LED

สอบถาม
E40 28W LED สำหรับเปลี่ยนโคมไฟถนน โคมไฟโรงงาน

เหมาะสำหรับการดัดแปลงโคมเดิมมาใช้เป็นหลอดประหยัดพลังงาน LED

สอบถาม
หลอดไฟ LED ขั้ว E40

เหมาะสำหรับการดัดแปลงโคมเดิมมาใช้เป็นหลอดประหยัดพลังงาน LED

สอบถาม
LED Retrofit

เหมาะสำหรับการดัดแปลงโคมเดิมมาใช้เป็นหลอดประหยัดพลังงาน LED

สอบถาม
หลอดไฟถนนขั้ว E40

เหมาะสำหรับใช้เป็นหลอดไฟบนถนนเป็นหลอดประหยัดพลังงาน LED

สอบถาม