ดีดี เทค
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

Measuring Instrument


Measuring Instrument

เครื่องมือวัดประสิทธิภาพแผงโซล่าเซลล์ Model: DDT-TES200

เป็นเครื่องมือวัดกำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของแผง วัดได้สูงสุด 6A

สอบถาม
เครื่องมือวัดแสงอาทิตย์ Model: DDT-33R

มีช่วงการวัดแสงแดดกว้าง สามารถวัดแสงแดดได้นานโดยค่าที่ได้ไม่เพี้ยน สามารถส่งถ่ายค่าที่ได้จากการวัดได้โดยอัตโนมัติ

สอบถาม
เครื่องวัดความเร็วลมและเครื่องวัดอุณหภูมิ Model: DDT-8020

เครื่องวัดความเร็วลมและเครื่องวัดอุณหภูมิ เลือกหน่วยวัดได้ 6 หน่วย คุณสมบัติ- เครื่องวัดความเร็วลมและอุณหภูมิ- มีความแม่นยำสูง- แสดงค่าต่ำสุด-สูงสูดได้

สอบถาม
เครื่องวัดความเร็วลมและเครื่องวัดอุณหภูมิ Model: DDT-JT-816

เลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย คุณสมบัติ, เครื่องวัดความเร็วลมและอุณหภูมิ, มีความแม่นยำสูง, แสดงค่าต่ำสุด, สูงสุดได้ (Min-Max)

สอบถาม
เครื่องวัดความเร็วลมและเครื่องวัดอุณหภูมิ Model: DDT-JT02A

แสดงหน่วยความเร็วเป็น m/s, ft/min, km/h, MPH และ Knots คุณสมบัติ - เครื่องมือวัดความเร็วลมและอุณหภูมิ- มีความแม่นยำสูง

สอบถาม
เครื่องวัดความเร็วลมและเครื่องวัดอุณหภูมิ Model: DDT-AR836

เครื่องวัดความเร็วลมและเครื่องวัดอุณหภูมิ เลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย

สอบถาม
เครื่องวัดแสงดิจิตอลแบบพกพา Model: DDT-LX8050

An illuminance measuring instrument designed for measuring the intensity of your lighting systems and measure illuminan

สอบถาม
เครื่องมือวัดลมและสภาพอากาศรุ่นมืออาชีพ Model: DDT1081

ง่ายต่อการติดตั้ง และทำงานง่าย สามารถวัดความเร็วลม ทิศทางลม ความชื้น อุณหภูมิ ปริมาณน้ำฝน

สอบถาม
Measuring Instrument

เครื่องวัดความเร็วลมและเครื่องวัดอุณหภูมิ เลือกหน่วยวัดได้ 6 หน่วย คุณสมบัติ- เครื่องวัดความเร็วลมและอุณหภูมิ- มีความแม่นยำสูง- แสดงค่าต่ำสุด-สูงสูดได้

สอบถาม