ดีดี เทค
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

@Nong Kae Industrial Estate


@Nong Kae Industrial Estate

ผลงานการติดตั้งโคมไฟถนน LED ระบบโซล่าเซลล์ (SOLAR LED STREET LIGHT) @Nong Kae Industrial Estate

 

บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก นิคมอุตสาหกรรมหนองแค โดย บริษัท ไทย เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน) ให้ติดตั้งระบบ Solar-LED Streetlight บริเวณทางเข้านิคมฯ เพื่อเป็นโปรเจคทดลองในการนำ Solar-LED Streetlight มาใช้ทั้งนิคมฯ เมือ เดือน ก.ค. 56 ที่ผ่านมา

ระบบประกอบไปด้วย

- LED Streetlight ขนาด 120W แทนหลอด 400W เดิม จำนวน 2 โคม

- Solar Panle 225W จำนวน 4 แผง

- Inverter ขนาด 800W/24V จำนวน 1 ตัว เพื่อแปลงกระแสไฟ DC24V เป็น AC220V

- Solar Charger ขนาด 45A จำนวน 1 เครื่อง

- Battery Solar Series 100AH จำนวน 8 ลูก