ดีดี เทค
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

@PT. KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk


@PT. KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk

ผลงานการติดตั้งโคมไฟถนน LED (LED STREET LIGHT) @PT. KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk (Member of SCG Group)

บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก "KIA Ceramics" PT. Keramika Indonesia Assosiasi Tbk - Indonesia (Member of SCG Group) เลือกใช้ LED Streetlight 30W และ 60W จำนวนทั้งสิ้น 204 โคม