ดีดี เทค
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

@SCG บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด


@SCG บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด

ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY) @SCG บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด

 

บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด โรงงานบ้านโป่ง ให้เป็นผู้ติดตั้ง โคมไฮเบย์ LED (LED Highbay) จำนวนทั้งสิ้น 164 โคม ที่อาคาร TPC Building of PM3