ดีดี เทค
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

@SGI office


@SGI office

ผลงานการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ (Solar LED Rooftop) @SGI office

 

บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก SGI (The Siam Ceramic Group Industries Co., Ltd.) ให้เป็นผู้ติดตั้ง Solar Rooftop ที่อาคารสำนักงานขนาด 40kW เมื่อเดือนมีนาคม 2557 ที่ผ่านมา

โดยระบบประกอบไปด้วย

1. Solar Panel : PH250 * 160 แผง

2. Inverter : SMA STP17000TL * 2 เครื่อง

3. Monitoring System (Sunny Sensor, Sunny Webox, RS485 Interface, Temperature Sensor)

4. Lock Solar Mouting Structure