ดีดี เทค
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

@Siam Cement Group Corporate Headquarter


@Siam Cement Group Corporate Headquarter

ผลงานการติดตั้งหลอดไฟ LED T8 (LED TUBE T8) @Siam Cement Group Corporate Headquarter

 

บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก The Siam Cement Group (SCG) Corporate Headquarter เลือกใช้หลอดไฟ LED tube 18W ของทางบริษัทฯ เพื่อแทนที่หลอด Fluorescent 36W จำนวนกว่า 200 หลอด