ดีดี เทค
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

Solar Inverter


Solar Inverter

เพียวไซน์เวฟอินเวอร์เตอร์ 1000W

Pure Sine Wave Inverter 1000W สำหรับพลังงานทดแทนระบบติดตั้งอิสระ

สอบถาม
เพียวไซน์เวฟอินเวอร์เตอร์ ขนาด 300W

Pure Sine Wave Inverter 300W12V รุ่น S-211A สำหรับระบบ Stand Alone

สอบถาม
เครื่องควบคุมประจุและแปลงกระแสไฟฟ้า (DDT-120A)

เหมาะสำหรับแผงโซล่าเซลล์ที่มีแรงดัน 12-21 โวลล์มี อินเวอร์เตอร์แปลงกระแสไฟออก 220 โวลล์ขนาด 150 วัตต์ 10 แอมป์

สอบถาม
เครื่องควบคุมประจุและแปลงกระแสไฟฟ้า

เครื่องควบคุมประจุและแปลงกระแสไฟฟ้า (Stand Alone Inverter with Solar Charger)เหมาะสำหรับแผงโซล่าเซลล์ที่มีแรงดัน 40-92 โวลล์

สอบถาม
เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าขนิดเชื่อมต่อสายส่ง ขนาด 500 วัตต์

เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าสำหรับผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์และกังหันลม ชนิดเชื่อมต่อสายส่ง ขนาด 500 วัตต์

สอบถาม
เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า ขนาด 300 วัตต์ Model: DDT-PI-300-12V

เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า ชนิด Pure Sine Wave ขนาด 300 วัตต์ 12VDC

สอบถาม
อินเวอร์เตอร์ สำหรับติดตั้งระบบอิสระ (Syndrome)

เป็นเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าและเครื่องประจุแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูง โดยเมื่อระบบได้รับไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์ ( SOLARCELL)

สอบถาม
เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าขนิดเชื่อมต่อสายส่ง ขนาด 250 วัตต์

เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าสำหรับผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์และกังหันลม ชนิดเชื่อมต่อสายส่ง ขนาด 250 วัตต์

สอบถาม
อินเวอร์เตอร์ SMA On-Grid Inverter Sunny Boy 2100TL - 2kW

SMA On-Grid Inverter # Sunny Boy 2100TL เหมาะสำหรับระบบขนาดเล็ก

สอบถาม
อินเวอร์เตอร์ SMA On-Grid Inverter Sunny TRIPOWER 15000TL/20000TL

On-Grid Solar Inverter เหมาะสำหรับระบบขนาดใหญ่ 15kW - 20kW

สอบถาม
จำหน่าย SMA Grid Tie Inverter ทุกรุ่นที่การไฟฟ้ารับรอง

Grid Tie Inverter สำหรับ Solar Rooftop & Solar Farm สินค้ามาตรฐาน Germany

สอบถาม
ชไนเดออินเวอร์เตอร์

Conext RL 3000 E, Conext RL 3000 E-S / Conext RL 4000 E, Conext RL 4000 E-S/ Conext RL 5000 E, Conext RL 5000 E-S

สอบถาม
เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าเชื่อมต่อสายส่ง

เหมาะสำหรับสถานที่ๆมีระบบไฟฟ้าปรกติอยู่แล้วแต่มีปัญหาเรื่องไฟฟ้าดับบ่อย และใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงกว่าไฟฟ้าจะมา

สอบถาม
Solar Inverter

เป็นเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าและเครื่องประจุแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูง โดยเมื่อระบบได้รับไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์ ( SOLARCELL)

สอบถาม