ดีดี เทค
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

Solar Streetlight Installation Reference


Solar Streetlight Installation Reference

Solar Streetlight Installation Reference

ดีดีเทคได้รับความไว้วางใจจาก โรงพยาบาลหัวหินโดย ร.พ. ได้เลือกไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ของ

ดีดีเทคไปติดตั้งทดลองจำนวน 5 ชุดตั้งแต่เดือนมกราคม 2554 ที่ผ่านมา