ดีดี เทค
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

Solar Traffic Light


Solar Traffic Light

โคมไฟจราจรกะพริบเตือนอันตราย

สำหรับใช้เป็นไฟกระพริบเตือน บริเวณทางร่วมทางแยก ทางโค้ง สถานที่ก่อสร้าง หรือจุดที่ต้องการเตือน เพื่อป้องกันอันตราย หรือใช้เป็นไฟสัญลักษณ์

สอบถาม
ป้ายเชฟร่อนกะพริบพลังงานแสงอาทิตย์

สำหรับติดตั้งบริเวณทางโค้งหรือบริเวณที่ไฟฟ้าเข้าลำบาก โดยไม่ต้องลากสายไฟไปยังจุดติดตั้ง เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน

สอบถาม
ป้ายเตือนเขตโรงเรียนพลังงานแสงอาทิตย์

ป้ายเตือนเขตโรงเรียนพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell school light warning zone) ประกอบด้วย - ขนาดป้ายไฟกระพริบ

สอบถาม
เครื่องควบคุมไฟจราจร (LED traffic light)

เครื่องควบคุมไฟจราจร (LED traffic light) (ราคา 5,900 บาท / 1 ดวงโคม) ราคาไม่รวม Backing Board สำหรับยึด 3 ดวงโคม เพิ่มชุดละ 2,500 บาท โคมไฟขนาด 300 มม.ใช้กับระบบแรงดัน 220

สอบถาม
Solar Traffic Light

สำหรับใช้เป็นไฟกระพริบเตือน บริเวณทางร่วมทางแยก ทางโค้ง สถานที่ก่อสร้าง หรือจุดที่ต้องการเตือน เพื่อป้องกันอันตราย หรือใช้เป็นไฟสัญลักษณ์

สอบถาม