ดีดี เทค
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

@The Siam Cement Group (SCG)


@The Siam Cement Group (SCG)

ผลงานการติดตั้งหลอดไฟ LED T8 (LED TUBE T8) @The Siam Cement Group (SCG)

 

บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก The Siam Cement Group (SCG) Corporate Headquarter เลือกใช้หลอด LED Tube 18W ของทางบริษัทฯ เพื่อแทนที่หลอด Fluorescent 36W จำนวนกว่า 200 หลอด